JAK POŽÁDAT O POMOC – základní informace k podání žádosti

Na této stránce jsme pro vás připravili ke stažení všechny dokumenty a formuláře, jejichž přečtení, vyplnění a odeslání poštou na naši kontaktní adresu (PESOS o.s., Na Slatinách 265, 101 00 Praha 10 – Strašnice), případně poštou elektronickou k rukám ředitelky sdružení Dany Appeltové (dana.appeltova@pesos.cz) , je nezbytné pro posouzení vaší žádosti o přidělení finančních prostředků na přispění vámi požadovaného projektu, či krmiva nebo veterinární péče pro zvířata, které máte v péči popř. jiného požadavku.

Věnujte jednotlivým údajům v žádosti co největší pozornost a vyplňte pokud možno všechny požadované údaje. Úplnost vyplnění žádosti je základním předpokladem jejího objektivního posouzení.

Děkujeme Vám.

 

Žádost útulek, depozitum, nezisková či jiná organizace ke stažení ZDE


Žádost fyzická osoba ke stžení ZDE