17.4.2014 byla zahájena veřejná sbírka formou prodeje předmětů.

Je povolena Magistrátem  hl.m. Prahy 17.4.2014 pod číslem jednacím:

 

Č.j. S-MHMP/337349/2014

352247/2014

 

povolen 1povolen 2