10.1.2014 Moc děkujeme partnerovi  HappyZoo za uspořádání sbírky pro PEJSKY z útulků. Chceme moc poděkovat lidem, kteří věci zakoupili a pomohli tak  naplnit bříška opuštěným pejskům.

Děkujeme panu Radkovi Veselému, který celou sbírku uspořádal, a materiální pomoc nám přivezl. Bylo to velké množství a my máme radost za pejsky kterým tím můžeme pomoci. Vánoční sbírka HappyZoo bude zavezena do útulků Klášterec nad Ohří a Psí útulek Chomutov-Jirkov. Fotografie s předání uvidíte na našich webových a FB stránkách.

 

 

 


 

2.1.2014 Moc děkujeme všem lidem, kteří naši Vánoční sbírku 2013 podpořili jak finančně, tak i přišli osobně a přinesli materiální věci pro pejsky. Moc si toho vážíme !

 

 

 

Veliká podpora se rozběhla také na našich facebookových stránkách. Děkujeme všem dárcům a dobrým lidem! Přejeme za nás všechny krásný nový rok 2014!

 

 

Seznam dárců:

 

Finanční příspěvky:

JUDr. Jaroslav Šátral, JUDr. Irena Štefková, JUDR. Kateřina Doležalová, JUDr. Nataša Reichlová, Ilona Kondrková, Eva Šefčíková, Bohumil a Patrik Neckářovi, Lída a Pavel Šonkovi z Hodonic, Maruška Reifová, Zuzka Pěkná, Miluška Prachčevová,  Jana Fišerová, Pavlínka Vyskočilová, Eva Navrátilová, Jitka Stoklasová, Hanka Popílková z Neratovi, Wágnerová Nikola, Vyhnálková Adélka + Verunka, Jitka Stoklasová, Majka Štenclová, Danča Jandová, Vlasta Mazurová, Jarmila Nováková, Hanka Radoňská, Ilona Laurová, Hanka Obdržalová, Sylva Baranová, Iva Vojtěchovská, Katka Hrubišová, Jirka Fiala, Pavlína Courtonová, Vyhnánková Áďa, Vyhnánková Verča, Nováková Jarmilka a Radoňská Hanča, Bára Hudecová, Lucie Školaudyová a Jana Kincl, paní Pechoušková, panu Palyzovi + Anonymní dárci

Materiální příspěvky:

Aneta a Martina Horákovy, Almika s.r.o., ZŠ Veronské náměstí, Pavla Černáková, Wágnerová Nikola, Vyhnálková Adélka + Verunka, Jitka Stoklasová, Majka Štenclová, Danča Jandová, Vlasta Mazurová, Jarmila Nováková, Hanka Radoňská, Ilona Laurová, Hanka Obdržalová, Sylva Baranová, Iva Vojtěchovská, Jarmila Volfová, Štěpánka Pencová a firmě Zdravá výživa Jája, Martina Jakubová a paní Jerešová, Eva Pirklová, slečna Vlčková, Magda Wetterové a Martina Zemanová, Magda Weterová, Jana Vašutová, Jane Bergerové a Adéla Kokořová, Bára Hudecové, Simoně Purnochové, Karolína Pšeničkové, Lucii Školaudyové a Jaroslavu Benešovi, Markéta  Korintové a Iveta Roubalová, Petra Burešová, Monika Vršecká, Veronika Šedivá, Jana Kvintusová, Lukáš Zvarov, Petr Semerád, Regina Mena Benet, Petra Stádníková, Jana Šoporová, Gabriela Matoušková, Gabriela Hájkové, Jan Ratkoš, Hana Stádníková a Ivana Koutová, Martina Zemanová a Eva Poustecká, Míša Kozákové, HappyZoo, Veronika Martínková, Jan Černý, Helena Hájkové, Katce Hrubišové, Lenka Tichánkové a Kačenka s Eliškou, Ludmila Svačková, Jagodě Kostlivé, Martina Točeková, paní Vlková, Veronika Papežová a Petra Nováková,  Martina Zemanová, panu Palyzovi, paní Fílová, Katka Hrubišová, Simona Hrubošová, Askino s.r.o. + Anonymní dárci.

 


 

23.12.2013 Děkujeme Anetě a Martině Horákovým za nadílku pro útuláčky

  

22.12.2013 Děkujeme společnosti Almika s.r.o. za materiální dar.

 

 


 

 

22.12.2013 Děkujeme za materiální sbírku dětěm a jejich rodičům ze ZŠ Veronské náměstí. Moc nás potěšilo, že děti přinesli tolik krásných věcí, pamlsků, dek a spoustu a spoustu hraček pro útulková zvířátka! Náš ohromný dík patří Pavle Černákové a jejímu manželovi, kteří celou sbírku pro PESOS zorganizovali ve škole. Děkujeme!

 

 22.12.2013 Děkujeme za finanční příspěvek zaměstnancům Městského soudu v Praze – Vinohradech a to konkrétně: JUDr. Jaroslav Šátral, JUDr. Irena Štefková, JUDR. Kateřina Doležalová, JUDr. Nataša Reichlová, Ilona Kondrková, Eva Šefčíková, Bohumil a Patrik Neckářovi, Lída a Pavel Šonkovi z Hodonic, Maruška Reifová, Zuzka Pěkná, Miluška Prachčevová,  Jana Fišerová, Pavlínka Vyskočilová, Eva Navrátilová, Jitka Stoklasová, Hanka Popílková z Neratovi + Neznámí dárci.

Dále děkujeme za koupi magnetek: Wágnerová Nikola, Vyhnálková Adélka + Verunka, Jitka Stoklasová, Majka Štenclová, Danča Jandová, Vlasta Mazurová, Jarmila Nováková, Hanka Radoňská, Ilona Laurová, Hanka Obdržalová, Sylva Baranová, Iva Vojtěchovská.

A moc moc děkujeme za materiální sbírku pro psy a kočičky.

 Velmi děkujeme !

 


 

22.12.2013 A ještě jedna nadílková fotka. Děkujeme za finanční příspěvek Katce Hrubišové a paní, která mi neřekla jméno, za finanční příspěvek do Vánoční sbirky. Bude za to nakoupeni krmivo pro útuláčky. Děkujeme za nadílku pro útuláčky Jarmile Volfové, Štěpánce Pencové a firmě Zdravá výživa Jája.

 

 


 

 

20.12.2013 Děkujeme Martině Jakubové a paní Jerešové za nadílku pro útuláčky, děkujeme Jirkovi Fialovi za finanční příspěvek do Vánoční sbírky,za který bude nakoupeno krmivo. Děkujeme Evě Pirklové za nadílku pro útuláčky.

 


 

20.12.2013 Děkujeme slečně Vlčkové za nadílku pro útuláčky.


 

19.12.2013 Děkujeme paní Magdě Wetterové a Martině Zemanové za nadílku pro útuláčky, dále děkujeme paní Proškové za věci do našeho bazárku. a děkujeme Pavlíně Courtonové za finanční příspěvek do Vánoční sbírky. Bude použito na nákup krmiva.


 

19.12.2013 Děkujeme za finanční příspěvek zaměstnancům Městského soudu v Praze – Vinohradech a to konkrétně: Stoklasová Jitka, Wágnerová Renata, Vyhnánková Áďa, Vyhnánková Verča, Nováková Jarmilka a Radoňská Hanča.

 

Velmi děkujeme !

 V úterý 17.12.2013 se uskutečnil  v ZŠ Veronské náměstí – Vánoční jarmark. Mimo jiné, zde bych i charitativní krámek s věcmi našeho sdružení. Velmi děkujeme všem co nakoupili a přispěli tak na opuštené psy a kočky. Náš ohromný dík patří Pavle Černákové, která celou sbírku pro PESOS zorganizovala ve škole. Děkujeme !

Fotky z jarmarku ZDE


18.12.2013 Děkujeme Báře Hudecové, Lucii Školaudyové a Janě Kincl za finanční příspěvek do Vánoční sbírky, za který bude nakoupeno kvalitní krmivo.

 

Děkujeme za nadílku pro útuláčky Magdě Weterové, Janě Vašutové, Jane Bergerové a Adéle Kokořové.

 


 

17.12.2014 Děkujeme Báře Hudecové, Simoně Purnochové, Karolíně Pšeničkové, Lucii Školaudyové a Jaroslavu Benešovi za nadílku pro útuláčky.

 

 


 

17.12.2013 Děkujeme za finanční příspěvek do Vánoční sbírky Markétě Korintové a Ivetě Roubalové. Děkujeme za finanční příspěvek paní Pechouškové. Za peníze bude koupeno krmivo.

 

 


 

16.12.2013 Děkujeme za dnešní nadílku Petře Burešové, Monice Vršecké,Veronice Šedivé, Janě Kvintusové, Lukášovi Zvarovi, Petrovi Semerádovi, Regine Mena Benet, Petře Stádníkové, Janě Šoporové, Gabriele Matouškové, Gabriele Hájkové, Janovi Ratkošovi, Haně Stádníkové a Ivaně Koutové.

 

 

16.12.2013 Děkujeme Martině Zemanové a Evě Poustecké za nadílku pro útuláčky a děkujeme neznámé paní za věci do bazárku.

 15.12.2013 Děkujeme Míše Kozákové za nadílku pro útuláčky.

 

 

 

 


 

14.12.2013 Aktuální stav vánoční sbírky pro opuštěná zvířata na prodejně HappyZoo – Jasná. Moc Všem děkujeme za dárečky pro pejsky a kočičky a to končíme až 24.12. :-))

DÍKY MOC !!!

 

 

Foto z další prodejny a to z HappyZoo – OC Krakov

 

 

HapyZoo Galaxie – Sbírka pro PESOS a Kočičí dům

 

 

A poslední stromeček HappyZoo – GalaxiePřipomínám že včechny dárky pro pejsky a kočičky zdvojíme. Takže jeden dárekček koupíte a zvířátka dostanou dva… Neni to hezké?

 

 13.12.2013 Děkujeme paní Veronice Martínkové za nadílku pro útuláčky a panu Janu Černému za granule pro pejsky. Dále děkujeme paní Heleně Hájkové, Katce Hrubišové, Lence Tichánkové a Kačence s Eliškou za nadílku pro útuláčky.

 

 


 

13.12.2013 Děkujeme všem milým lidem, kteří nám nosí věci pro útulky na stánek na Vánoční trhy. Děkujeme za vše.

 


 

13.12.2013 Děkujeme všem milým lidem, kteří nám nosí věci pro útulky na stánek na Vánoční trhy. Děkujeme za vše.

 

 


 

 

11.12.2013 Děkujeme lidem ze Zdravé výživy – Jája a její zákazníci za nadílku pro opuštěná zvířátka a děkujeme neznámé paní, která neřekla jméno, za nadílku pro útuláčky a věci do našeho bazárku.

 


 


 

9.12. 2013 Děkujeme paní Ludmile Svačkové za věci do našeho charitativního obchůdku, děkujeme paní Jagodě Kostlivé za nadílku pro útuláčky
a dále děkujeme Martině Točekové za jezdecký kabát do našeho bazárku, a za nadílku pro útuláčky

 


 

Happy Zoo pořádá Vánoční sbírku pro naši organizaci a pro PSOZ. Od pondělí 9.12.2013 můžete nakoupit psí výrobky (pro PESOS) a kočičí výrobky (pro PSOZ) ve třech prodejnách našeho partnera společnosti Happy Zoo. Děkujeme!

 

 

 

Vánoční sbírka pro opuštěná zvířata na prodejnách HappyZoo

 

 

 

 

 

 

 

 

Pomozte společně s námi opuštěným pejskům a kočičkám.

 

 

 

Udělejte na Vánoce radost i pejskům a kočičkám z útulku. Až do Štědrého dne můžete na prodejnách HappyZoo zakoupit jakýkoliv výrobek z našeho sortimentu, o kterém si myslíte, že by potěšil nebo pomohl opuštěným pejskům a kočičkám, a umístit ho pod vánoční stromek na našich provozovnách.

 

 

 

Všechny Vámi zakoupené dárky budou na konci prosince předány organizacím, které podporujeme, a navíc HappyZoo věnuje zboží ve stejné hodnotě, v jaké jste pomohli Vy.

 

 

 

Spojme síly a pomozme společně těm, kteří to nejvíce potřebují.

 

 

 

Všem dárcům předem děkujeme.

 

 

 

 

Kolektiv HappyZoo

 

 

 

 

 

 

 


 

6.12.2013 Děkujeme paní Vlkové za dnešní nadílku pro útuláčky, dále děkujeme Veronice Papežové a Petře Novákové za Vánoční nadílku.

 

  

4.12.2013 Děkujeme za nadílku materiálních věcí pro útulky Martině Zemanové a panu Palyzovi.

 

 

 


 

28.11.2013 Děkujeme paní Fílové za nadílku pro útuláčky.

 

 


 

 

28.11.2013 Děkujeme Martině Zemanové, která přinesla věci pro útuláčky,a nosí celoročně.

 

 


 

20.11.2013 Děkujeme Katce Hrubišové a Simoně za nadílku pro pejsky.

 

 

 15.11.2013 Dnes jsme ozdobili Vánoční strom, pro naše malé útulkové přátele !

Ježíšek začne s Vaší pomocí nadělovat již od pondělí 18.11.2013. Těšíme se na Vás !

 

 

  

15.11.2013 Vánoční sbírka startuje sice až od příštího pondělí, ale již dnes jsme dostali od společnosti ASKINO s.r.o., cca 400 kg kvalitních granulí pro pejsky !

 

 

Velmi děkujeme !

 

  

23.10.2013 PESOS pořádá i letos Vánoční sbírku pro zvířátka z útulků po celé ČR.

Sbírka se koná od 18.11.2013 do 24.12.2013 v kamenném obchodě Faunička.com na adrese: Turnovského 2, Praha 10. Můžete donést granulky, konzervy, pamlsky, oblečky, hračky, misky i finanční dary. Všechny Vaše příspěvky budou předány po skončení sbírky potřebným útulkům. Kterým? To se dozívte u nás na webu. Předem moc děkujeme za všechna zvířátka!